Telefon: +48 22 35 780 18, +48 507 111 858

Polityka prywatności firmy L&S Homes

 

 1. Informacje ogólne:
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług firmy L&S Homes.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  L&S Homes Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakietników 10/1,
  kod pocztowy 02-495
  KRS: 0000256637 NIP: 522-28-11-612 REGON: 140557984,
  jak również wszystkie spółki powiązane celowo i kapitałowo ze spółka powyższą, korzystające z nazwy oraz wzoru graficznego.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Pozostawione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do:
  • przekazania Państwu informacji o naszych usługach lub aktualnych inwestycjach w odpowiedzi na nawiązany kontakt poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej www.lshomes.pl; bezpośrednią wiadomość przesłaną na nasz adres
   e-mail; kontakt telefoniczny bądź poprzez wizytę w naszym biurze;
  • zarezerwowania mieszkania;
  • nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania.
 5. Przekazane nam przez Państwa dane przechowywane są przez okres odpowiadający potrzebom konkretnej umowy. Dane przekazane nam w celu kontaktu informacyjnego, czy czasowej, niezobowiązującej rezerwacji mieszkania będą przechowywane jedynie przez okres tej rezerwacji lub przez okres trwania aktualnej inwestycji, której to przekazywane Państwu informacje dotyczyły.
 6. Dane osobowe pozostawione w naszej firmie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Na terenie naszego biura (którego adres podany został w punkcie 2. niniejszej polityki prywatności) jak również przed wejściem do budynku, znajduje się monitoring w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektu. Dane z kamer są zapisywane i przechowywane przez okres dwóch tygodni.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.